<div align="center"> <h1>Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach</h1> <h3>Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach</h3> <p>ZS 8</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zs8.suwalki.pl" rel="nofollow">http://www.zs8.suwalki.pl</a></p> </div>